World of Warships

World of Warships models
version 0.6.1.1

test version 0.6.2.0

Nations


Classes


New models


Okhotnik V Podvoisky V Gordy VI Minsk VII Yerevan VIII Opasny VIII Osmotritelny IX Ashkhabad IX Grozovoi X Nakhodka X

Updated models


Maass VII Königsberg V Hindenburg X Novik II Kitakami VIII Roon IX Derzki III Błyskawica VII Zuiho V Fuso VI Kuma IV Clemson IV Tashkent VIII Des Moines X Gaede VI Pensacola VII Moskva X Marblehead V New Orleans VIII Leander VI F. der Große IX Furutaka V Wakatake III Minotaur X

Full changelog