Tank Destroyer Pansarvärnskanonvagn III

3D model / Armor model